دکتر حسین انزابیان

“احتراماً بدینوسیله ضمن تأیید عملکرد شرکت تجارت گستر درپیاده سازی واجرای پروژه وب سایت شرکت صابون سازی پیروز ،از خدمات مناسب و زحمات بی شائبه جنابعالی و همکاران محترم و همچنین پشتیبانی فنی مناسب  که درطول مدت قرارداد با این شرکت صادقانه و به نحو احسن صورت گرفته است تقدیر و تشکر بعمل می آید.

امید است با استعانت از خداوند منان در کلیه امور موفق و مؤید باشید.”

مشاوره رایگان

برای مشاوره رایگان لطفا شماره تلفن ونام خود همچنین زمینه مشاوره را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .