سفارش طراحی وب سایت

مرحله اول :

پرداخت مبلغ پنل ( آنلاین – واریز به حساب – کارت به کارت )

مرحله دوم :

تکمیل فرم سفارش

مرحله سوم :

بررسی و تائید اطلاعات توسط ما

مرحله چهارم :

آغاز به کار سفارش توسط شرکت

مشخصات شخصي

نام و نام خانوادگی(الزامی) :

ایمیل شما (*)

تلفن همراه 1 (*)

تلفن ثابت(*)

تلفن شرکت

نام شرکت

آدرس (*)

اطلاعات پرداخت (در صورت پرداخت)

نوع پرداخت

مبلغ واريزي

تاریخ پرداخت

چهار رقم آخر کارت

شماره پیگیری/رسید دیجیتالی/شماره فیش

اطلاعات سفارش

نوع پنل انتخابي (*)

آدرس وب سایت نمونه

توضیحات سفارش