شرایط پشتیبانی

خدمات پشتیبانی تجارت گستر از زمان ثبت دامنه و هاست تا یکسال به صورت رایگان می باشد و بعد از این زمان در صورت توافق دو طرف تمدید می شود .
در طراحی اولیه ممکن است برخی از امکانات استفاده نشده باشد که در این مدت اعمال این امکانات به صورت رایگان ارائه می شود .
در سایت شما بعد از اتمام مراحل طراحی سایت فایل پشتیبان یا بک آپ گیری انجام می شود تا در صورت بروز مشکل در اسرع وقت برطرف گردد.