پشمک حاج عبدالله

Toys R Us is the world's leading toy and baby product retailer with over
1600 global locations.

مشاهده جزییات

شرکت بستنی اطمینان آذرگل

For over seven decades, Paul Stuart has been a purveyor of some of the
finest clothing in the world.

مشاهده جزییات

شاهین تجارت ارس

In an effort to expand its advertising networks AOL launched AOL On.

مشاهده جزییات

شرکت سولار پمپ تبریز

Engel & Völkers has grown into one of the world’s largest and most
respected luxury real estate companies.

مشاهده جزییات

نمونه کارها

چرا کسب و کار شما نیاز به اپلیکیشن موبایل اختصاصی دارد ؟

با استفاده از موبایل اپلیکیشن در هر لحظه توسط مشتریان خود دیده شوید

تجارت سبز زمان

سیب سبز

صنعت ترابرجام

سایبر پژوهی

شارک پلاست

شایان سبزخانی

شرکت شاخص

برادران ولیزاده

600+

“احتراماً بدینوسیله ضمن تأیید عملکرد شرکت تجارت گستر درپیاده سازی واجرای پروژه وب سایت شرکت صابون سازی پیروز ،از خدمات مناسب و زحمات بی شائبه جنابعالی و همکاران محترم و همچنین پشتیبانی فنی مناسب  که درطول مدت قرارداد با این شرکت صادقانه و به نحو احسن صورت گرفته است تقدیر و تشکر بعمل می آید. […]

“بدینوسیله مراتب رضایت خود را به خاطر طراحی وب سایت شرکت ثقال سازه تحکیم بنیان  به حضور شما اعلام می دارم وضمن تشکر وقدردانی ازارائه به موقعه خدمات، موفقیت روزافزون شما رادرهمه امورات عالی به ویژه درزمینه کاری خودتان آرزومندم.”

احتراماً بدینوسیله ضمن تقدیر وتشکراز زحمات شرکت تجارت گستر درخصوص پروژه طراحی و راه اندازی وب سایت شرکت ناجی گیاهان ناجی ، این شرکت به استحضار می رساند عملکرد آن شرکت درمشاوره، اجرا، پشتیبانی وهمچنین حسن انجام کار و برخورد کارشناسان مربوطه مورد تایید این شرکت می باشد و رضایت خود را از خدمات ارائه […]

” بدین وسیله گواهی می شود شرکت تجارت گستر مجری پروژه طراحی و راه اندازی وب سایت شرکت فرش ابریشم بوده و به نحو احسن این پروژه را به اتمام رسانیده است و این شرکت ضمن تشکر و قدردانی، به عنوان کارفرما پروژه، از نحوه عملکرد این شرکت رضایت کامل دارد. “