دکتر یحیی ناجیان

احتراماً بدینوسیله ضمن تقدیر وتشکراز زحمات شرکت تجارت گستر درخصوص پروژه طراحی و راه اندازی وب سایت شرکت ناجی گیاهان ناجی ، این شرکت به استحضار می رساند عملکرد آن شرکت درمشاوره، اجرا، پشتیبانی وهمچنین حسن انجام کار و برخورد کارشناسان مربوطه مورد تایید این شرکت می باشد و رضایت خود را از خدمات ارائه شده اعلام می دارد.
توفیقات آن شرکت محترم را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می نماییم.

مشاوره رایگان

برای مشاوره رایگان لطفا شماره تلفن ونام خود همچنین زمینه مشاوره را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .