رفتار (behavior)

رفتار (behavior) 

برگه های تحتانی میتوانند از طریق لمس کردن یک کنترل واضح مانند x در نوار اپلیکیشن یا لمس کردن دکمه back در سیستم (Android).
برگه های تحتانی شرطی همچنین میتوانند با لمس کردن ناحیه بیرونی برگه، بسته شوند.

از طریق کشیدن برگه به سمت پایین آن را ببندید.

از طریق کشیدن برگه به سمت پایین آن را ببندید.

برگه را از طریق لمس کردن ناحی خارجی آن ببندید

برگه را از طریق لمس کردن ناحی خارجی آن ببندید

از طریق لمس کردن دکمه عملیاتی x برگه را ببندید (در صورت وجود نوار اپلیکیشن)

از طریق لمس کردن دکمه عملیاتی x برگه را ببندید (در صورت وجود نوار اپلیکیشن)

مشخصات :

مشخصات زیر برای برنامه های موبایل فراهم شده اند :

فونت و رنگ :

 • متن : Robot Regular 16sp, #000 87%
 • عنوان (انتخابی) : Robot Regular 16sp, #000 54%
 • رنگ پیش فرض برای پس زمینه برگه : FFF#
 • رنگ پوشش (overlay) شفاف : %۲۰ ۰۰۰#

برگه تحتانی به سیک لیست :

 • حاشیه های  چپ و راست لبه صفحه نمایش : ۱۶dp
 • حاشیه های بالا و پایین : ۸dp
 • ارتفاع آیتم لیست : ۴۸dp
 • آیکون های لیست : ۲۴x24dp ، تنظیم در وسط در راستای عمودی
 • متن همراه با آیکون : padding  افقی ۳۲dp
خط قرمز برای برگه تحتانی به سبک لیست در یک برنامه موبایل

خط قرمز برای برگه تحتانی به سبک لیست در یک برنامه موبایل

برگه تحتانی به سبک لیست در یک برنامه موبایل

برگه تحتانی به سبک لیست در یک برنامه موبایل

برگه به سبک لیست به همراه header :

 • حاشیه های  چپ و راست لبه صفحه نمایش : ۱۶dp
 • فضای پایین لیست بالایی : ۷dp
 • خط جداکننده : ۱dp
 • فضای بالای دومین برگه تحتانی : ۸dp
 • ارتفاع آیتم لیست : ۴۸dp
 • آیکون های لیست : ۲۴x24dp ، تنظیم در وسط در راستای عمودی
 • متن همراه با آیکون : padding  افقی ۳۲dp
 • ارتفاع عنوان لیست : ۵۶dp
خط قرمز برای برگه تحتانی به سبک لیست به همراه header

خط قرمز برای برگه تحتانی به سبک لیست به همراه header

برگه تحتانی به سبک لیست به همراه header

برگه تحتانی به سبک لیست به همراه header

برگه تحتانی به سبک شبکه ای (grid) همراه با آیکون :

 • حاشیه های  چپ و راست لبه صفحه نمایش : ۲۴dp
 • فضای عمودی بین لیست های شبکه : ۱۶dp
 • آیکون های لیست شبکه ای : ۴۸x48dp ، تنظیم در وسط در راستای عمودی، به طور مساوی در شبکه تقسیم شده
 • ناحیه متن در لیست شبکه ای : ۱۶dp طول، زیر هر آیکون در وسط تنظیم شده
 • padding در زیر شبکه : ۲۴dp
 • خط قرمز برای برگه تحتانی به سبک شبکه که حاوی مجموعه ای استاندارد از عملیات ها برای برنامه های دیگر است.

  خط قرمز برای برگه تحتانی به سبک شبکه که حاوی مجموعه ای استاندارد از عملیات ها برای برنامه های دیگر است.

  برگه تحتانی به سبک شبکه که حاوی مجموعه ای استاندارد از عملیات ها برای برنامه های دیگر است.

  برگه تحتانی به سبک شبکه که حاوی مجموعه ای استاندارد از عملیات ها برای برنامه های دیگر است.

  برگه های تحتانی از انتهای صفحه نمایش بالا می آیند و قسمتی از صفحه را پوشش میدهند.
  ارتفاع یک برگه تحتانی متناسب است با ارتفاع آیتم های لیست (یا ردیف های شبکه) که حاوی آن ها میباشد. یک برگه تحتانی در کل نباید ارتفاعی بیشتر از نرخ تصویر خودش یعنی ۱۶:۹ داشته باشد. برگه های تحتانی میتوانند به سمت بالا کشیده شوند تا کل ارتفاع صفحه را بپوشانند به همراه محتوا که به صورت داخلی scroll میشود.
  ارتفاع اصلی برگه تحتانی نباید بیشتر از خط اصلی نرخ تصویر خودش یعنی 16:9 باشد.

  ارتفاع اصلی برگه تحتانی نباید بیشتر از خط اصلی نرخ تصویر خودش یعنی ۱۶:۹ باشد.

  حداقل ارتفاع یک برگه تحتانی متناسب است با ارتفاع آیتم های لیستی که حاوی آن میباشد.

  حداقل ارتفاع یک برگه تحتانی متناسب است با ارتفاع آیتم های لیستی که حاوی آن میباشد.

  مشخصات برای برنامه های desktop و تبلت :

  برگه های تحتانی شرطی و persistent در تبلت و desktop پهناهای ماکسیمم و مینیمم اشاره شده در جدول زیر را استفاده میکنند.

  پهنای صفحه حداقل فاصله از لبه صفحه (واحد افزایشی) حداقل پهنای برگه (واحد افزایشی)
  ۹۶۰dp ۱ واحد افزایشی ۶ واحد افزایشی
  ۱۲۸۰dp ۲ واحد افزایشی ۸ واحد افزایشی
  ۱۴۴۰dp ۳ واحد افزایشی ۹ واحد افزایشی

  پهنای برگه های تحتانی از طریق ساخنار کلی رابط (interface) مشخص میشود که معمولاً بر پایه میزان افزایش ها میباشد (واحد افزایش یا همان increment). در یک شبکه (grid) پهنای ماکسیمم برگه تحتانی متناسب با شبکه و محتوای آن میباشد.
  برای مثال، در یک صفحه نمایش با پهنای ۹۶۰dp اگر ارتفاع نوار اپلیکیشن (۶۴dp) را به عنوان واحد افزایشی استفاده کنید، به طور کلی موجب افزایش پهنا به اندازه ۱۵ واحد افزایشی میشود.
  حداقل یک واحد افزایشی باید برگه تحتانی را از لبه صفحه نمایش جدا سازد و خود برگه تحتانی باید حداقل ۶ واحد افزایشی پهنا داشته باشد.

  نقاط انفصال برای سایزهای مختلف desktop

  نقاط انفصال برای سایزهای مختلف desktop

 

 

مشاوره رایگان

برای مشاوره رایگان لطفا شماره تلفن ونام خود همچنین زمینه مشاوره را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .