عملیات ها

خلاصهعملیات اصلی در یک کارت معمولاً خود همان کارت میباشد. عملیات های تکمیلی میتوانند بسته به نوع محتوای کارت و خروجی مورد انتظار آن، از کارتی به کارت دیگر متغیر باشند برای مثال پخش کردن یک فیلم یا باز کردن یک کتاب. داخل کارت ها در یک مجموعه، عملیات ها را به طور سازگار با هم قرار دهید.

عملیات ها :

عملیات اصلی در یک کارت معمولاً خود همان کارت میباشد.
عملیات های تکمیلی میتوانند بسته به نوع محتوای کارت و خروجی مورد انتظار آن، از کارتی به کارت دیگر متغیر باشند برای مثال پخش کردن یک فیلم یا باز کردن یک کتاب. داخل کارت ها در یک مجموعه، عملیات ها را به طور سازگار با هم قرار دهید.

عملیات های تکمیلی :

عملیات های تکمیلی داخل کارت به طور واضحی با استفاده از آیکون ها، متن و کنترل های UI نمایش داده میشوند و معمولاً در قسمت پایین کارت قرار میگیرند.
عملیات های تکمیلی را محدود به دو عملیات کنید به همراه یک منوی سرریز.

md
کارت به همراه ناحیه عملیاتی، رسانه (rich media) و متن پشتیبانی

md2
کارت به همراه دو ناحیه عملیاتی، هدر دلخواه، رسانه، متن پشتیبانی و عملیات های تکمیلی

md3
کارت به همراه 4 ناحیه عملیاتی، هدر انتخابی، رسانه و عملیات های تکمیلی

md4
کارت به همراه دو ناحیه عملیاتی، هدر دلخواه، متن پشتیبانی و عملیات های تکمیلی

کنترل های UI :

کنترل های UI مانند اسلایدر که در یک خط با محتوای اصلی قرار میگیرند میتوانند حالت نمایش محتوای اصلی را تغییر دهند. برای مثال، یک اسلایدر برای انتخاب روز، ستاره ها برای رتبه دادن به محتوا یا یک دکمه بخش بندی شده برای انتخاب بازه زمانی.

منوی سرریز :

منوی سرریز (دلخواه) معمولاً در گوشه راست بالای کارت قرار میگیرد اما چنانچه باعث بهبود ساختار و خوانایی شود میتواند در گوشه پایین راست هم قرار بگیرد.
مراقب باشید که منوی سرریز را با تعداد عملیات های زیاد لبریز نکنید.
md5
این کارت حاوی کنترل های UI در داخل بلوک ناحیه عملیاتی میباشد.
md6
این کارت حاوی دکمه های بخش بندی شده در داخل بلوک ناحیه عملیاتی میباشد.md7
این کارت حاوی یک کنترل اسلایدر در داخل بلوک ناحیه عملیاتی میباشد.md8
این کارت حاوی کلید (tab) در داخل بلوک ناحیه عملیاتی میباشد.

عملیات های اضافی :

لینک های موجود در یک خط در داخل محتوای متنی به شدت اذیت کننده هستند.
اگرچه کارت ها میتوانند چندین عملیات، کنترل های UI منوی سرریز را پشتیبانی کنند اما با احتیاط از آن ها استفاده کنید و به یاد داشته باشید که کارت ها نقاط ورودی به اطلاعات پیچیده تر با جزئیات بیشتر، هستند.
md9png
از کارت ها به عنوان نقاط ورودی به اطلاعات با جزئیات بیشتر استفاده کنید.
md10
کارت ها متن و عکس را به همراه نقطه ورودی به اطلاعات با جزئیات بیشتر ارائه میکنند. کارت ها را با اطلاعات یا عملیات های اضافی پر نکنید. لینک های موجود در یک خط در داخل محتوای متنی به شدت اذیت کننده هستند.
جلسه مشاوره ی رایگان

یک جلسه مشاوره ی رایگان مهمان ما باشید.

در این جلسه تمام نیازهای شما را بررسی میکنیم.

کنار شما هستیم تا بهترین تصمیم ها را با هم بگیریم.

با ما تماس بگیرید:

041-33355073

از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید:

    09145269199

× مشاوره رایگان از طریق واتساپ